UDRUŽENJE ZA SRČANU SLABOST SRBIJE

Udruženje za srčanu slabost Srbije (USSS) je osnovano 2011. godine. U projekte Udruženja spadaju organizacije sledećih aktivnosti: Evropski dan srčane slabosti u Srbiji, Samit Nacionalnih udruženja za srčanu slabost, Nacionalnog registra za plućnu hipertenziju i Nacionalnog Udruženja mladih kardiologa koji se bave srčanom slabošću. U mandatu prof. Seferovića kao predsednika Evropskog Udruženja za srčanu slabost i kasnije kao Podpredsednika Evropskog Udruženja kardiologa, USSS je bilo uključeno u velike projekte Udruženja kao što su HFA Atlas srčane insficijencije, Ekspertski centri za lečenje srčane insuficijencije (ESC/HFA Quality of care centres), Evropskog udžbenika za srčanu slabost (ESC Textbook on heart failure), kao i akreditaciju Mastera za srčanu insuficijenciju na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pozivamo Vas da postanete član Udruženja i da zajedno pomognemo bolesnicima sa srčanom slabošću. Za sve dodatne informacije oko učlanjenja, posetite štand Udruženja koji se nalazi blizu Registracionog pulta. Sastanak Skupštine Udruženja, na koji su svi pozvani, će se održati u subotu, 9. aprila od 7.30 h u Sali Aorta u Hotelu Crowne Plaza. Za sve dodatne informacije posetite veb sajt www.srcanaslabost.rs.

EVROPSKO UDRUŽENJE ZA SRČANU INSUFICIJENCIJU

Evropsko Udruženje za srčanu insuficijenciju (HFA ESC) je osnovano 2004. godine kao jedna od Asocijacija ESC. Misija HFA je unapređenje dužine i kvaliteta života u Evropi, kroz bolju prevenciju, dijagnozu i lečenje srčane slabosti. Udruženje povezuje Evropske centre i Udruženja koji se bave lečenjem, edukacijom i istraživanjem u srčanoj insuficijenciji. HFA organizuje godišnje kongrese, istraživačke sastanke, edukacione i trening programe. Takođe, ovo Udruženje donosi konsenzus dokumente i ESC vodiče kliničke prakse, i organizuje Evropske i nacionalne registre srčane slabosti. Naučni časopisi HFA su The European Journal of Heart Failure sa impakt faktorom 15.534 i ESC Heart failure sa impakt faktorom 4.411. HFA posvećuje posebnu pažnju edukaciji mladih kardiologa koji se bave srčanom insuficijencijom. Dve najvažnije inicijative na ovom polju su poslediplomski kurs za srčanu insuficijenciju (Postgraduate Course in Heart Failure), koji se održava na Univerzitetu u Cirihu i Akreditovani online programi za srčanu insuficijenciju.

Prof. dr Petar M. Seferović obavlja funkciju Podpredsednika Evroskog Udruženja kardiologa I Predsednika Evropskog udruženja za srčanu slabost za period 2018-2020 godine, što je posebno priznanje Srbiji, srpskoj kardiologiji i Udruženju za srčanu slabost Srbije. Za dodatne informacije, posetite https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-(HFA)/Education.

GODIŠNJI KONGRESI EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Godišnji Kongres Evropskog Udruženja za srčanu slabost, je najveći Kongres posvećen srčanoj insuficijenciji na svetu. To je vrhunski međunarodni događaj, koji okuplja više hiljada učesnika raznih specijalnosti. Izvanredan naučni program sa učešćem svih značajnijih svetskih eksperata za srčanu insuficijenciju, potvrdio je njegovu reputaciju i veliki edukativni potencijal. HEART FAILURE 2022 će se održati kao hibridni događaj u Madridu, Španija, 21-24. maja 2022. godine. U isto vreme održaće se i Svetski kongres o akutnoj srčanoj insuficijenciji. Saznajte više putem http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Heart-Failure.

EVROPSKI DAN SRČANE SLABOSTI U SRBIJI

Evropski dan srčane slabosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2011. godine. Ovaj dan, čiji je inicijator prof. Seferović ispred Evropskog udruženja za srčanu slabost, treba da ukaže na važnost prepoznavanja i pravovremenog lečenja srčane slabosti. Kampanja se sastoji od interakcije lekara sa bolesnicima na javnim mestima, organizovanih predavanja na klinikama i medijske promocije na televiziji i u novinama. Uspešno organizovane aktivnosti ovim povodom su povećale interesovanje za srčanu slabost širom Srbije (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš), i omogućile Srbiji prvo mesto za najbolju organizaciju u periodu 2012-2014. Zahvaljujući originalnim idejama našeg vrhunskog novinara Petra Popovića, Udruženje za srčanu slabost će i ove godine atraktivno obeležiti ovaj dan. Molimo Vas da se i Vaša ustanova uključi u ovu akciju. Promotivni materijal dostupan je za preuzimanje putem sajta www.srcanaslabost.rs/dansrcaneslabosti.

SAMIT NACIONALNIH UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Samiti Evropskog udruženja za srčanu slabost se organizuju da bi se poboljšala saradnja HFA i Nacionalnih udruženja za srčanu slabost. Cilj Samita je da se pojača regionalna saradnja, unapredi lečenje srčane slabosti i poboljšaju strategije prevencije. Na Samitu učestvuju predsednici/predstavnci Nacionalnih udruženja i Evropskog udruženja. U martu 2022. godine, Samit će se održati u Atini, Grčka, i okupiće više od 50 predsednika i predstavnika, uključujući i Srbiju. Ambasador mladih kardiologa koji se bave srčanom insuficijencijom za Srbiju (HoT), dr Ivan Milinković je dao značajan doprinos ovom sastanku, kao ko-kordinator HFA Atlas projekta (ESC HFA Atlas in Europe).

REGISTRI ZA SRČANU SLABOST

EURObservational Research program je epidemiološki registar praćenja bolesnika sa srčanom insuficijencijom, započet 2009. godine. On objedinjuje podatke iz Nacionalnih udruženja za srčanu insuficijenciju i ESC u celini. EORP, pored Evropskog registra za srčanu slabost, uključuje i Evropski registar za peripartalnu kardiomiopatiju i Evropski registar za kardiomiopatije i miokarditis. Od novembra 2018. započeta je treća faza registra kojoj se pridružilo više centara u Srbiji. Saznajte više putem https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Heart-Failure-Association-of-the-ESC-(HFA)/Research-and-Publications.

DUGOROČNI REGISTAR BOLESNIKA SA SRČANOM SLABOŠĆU

Dugoročni registar bolesnika sa srčanom slaboću traje već deset godina i Srbija zauzima visoko treće mesto po broju uključenih bolesnika. Značajan broj naučnih saopštenja je nastao iz ovog registra, što je omogućilo bolji uvid u kvalitet postavljanja dijagnoze i lečenja ovih bolesnika u raznim zemljama. Udruženje za srčanu slabost Srbije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Srbije, je uspelo u inicijativi da Ministarstvo zdravlja Republike Srbije uvede registrovanje bolesnika sa srčanom insuficijencijom kao zakonsku obavezu. Cilj obavezne registracije je bolje razumevanje incidencije, prevalence i terapijskih strategija u srčanoj insuficijenciji.

REGISTAR BOLESNIKA SA PERIPARTALNOM KARDIOMIOPATIJOM

Iako retka, peripartalna kardiomiopatija je jedna od najozbiljnijih formi srčane insuficijencije. Utvrđivanje kliničke epidemiologije, dijagnostičkih i terapijskih pristupa u ovoj bolesti imaju najveći značaj za pravovremeno i uspešno lečenje. Na osnovu ovog Registra, objavljeno je više radova, koji su značajno promenili razumevanje o uzrocima i lečenju ovog oboljenja. Saznajte više informacija putem https://www.escardio.org/Research/Registries-&-surveys/Observational-research-programme/PeriPartum-CardioMyopathy-PPCM-Registry.

REGISTAR ZA KARDIOMIOPATIJE I MIOKARDITIS

Registar za primarne kardiomiopatije i miokarditis Evropskog udruženja kardiologa je internacionalno, prospektivno, multicentrično istraživanje bolesnika sa primarnim kardiomiopatijama i miokarditisom. Podaci se prikupljaju prospektivno, na uzastopnim ambulantnim i hospitalizovanim bolesnicima. Osnovni cilj Registra je dobijanje podataka o načinu postavljanja dijagnoze, lečenju i praćenju, kao i dugoročnoj prognozi i broju bolesnika koji imaju mogući genetski uzrok kardiomiopatije. Takođe, Registar ispituje kriterijume za postavljanje dijagnoze miokarditisa. Saznajte više putem https://www.escardio.org/Research/Registries-&-surveys/Observational-research-programme/Cardiomyopathy-and-Myocarditis-Registry.

NACIONALNI REGISTAR ZA PLUĆNU HIPERTENZIJU

U Srbiji se u proteklih šest godina vodi Nacionalni registar za bolesnike sa plućnom hipertenzijom koji uključuje, kako bolesnike sa primarnim oblicima plućne hipertenzije, tako i bolesnike sa sekundarnom formom ovog oboljenja. Registar se sprovodi u 15 Univerzitetskih centara u Srbiji. Sem adultnih i pedijatrijskih kardiologa, u ovom registru aktivno učestvuju i pulmolozi, reumatolozi, klinički imunolozi i kardiohirurzi. Registar ima bazu podataka kojoj se može pristupiti preko interneta, što olakšava prijavu i praćenje bolesnika u različitim centrima.

MLADI KARDIOLOZI KOJI SE BAVE SRČANOM INSUFICIJENCIJOM

Budućnost dijagnostike i lečenja srčane insuficijencije zavisi od broja mladih kardiologa (mlađih od 40 godina), koji će za svoj glavni stručni interes izabrati ovu oblast. Udruženje za srčanu slabost Srbije treba da pronađe i edukuje ove mlade ljude, poboljšavajući njihova znanja iz ove oblasti. Neophodno je obezbediti njihovo aktivno učešće na godišnjim sastancima u Srbiji (CardioS), kao i godišnjim sastancima HFA/ESC. Njihova komunikacija, kako međusobno, tako i internacionalno, su ključ uspeha. Svaku mogućnost edukacije, uključujući učešće u kliničkim studijama treba stimulisati i razvijati. Zbog toga je Udruženje za srčanu slabost Srbije podržalo učešće mladih kardiologa na poslediplomskom kursu za srčanu insuficijenciju (Postgraduate Course in Heart Failure), koji se održava na Univerzitetu u Cirihu.

HFA ATLAS - PUBLIKACIJA O EPIDEMIOLOGIJI I NAČINU LEČENJA SRČANE SLABOSTI U EVROPI

Evropsko Udruženje za srčanu slabost je započelo projekat HFA Atlas u cilju prikupljanja savremenih epidemioloških podataka o srčanoj slabosti, resursima za lečenje ovog oboljenja, dostupnosti terapije i aktivnostima Nacionalnih udruženja za srčanu slabost (NHFS) u zemljama članicama Evropskog Udruženja kardiologa. Ovi podaci su neophodni kako bi se formirala strategija za prevenciju i lečenje ovog oboljenja. HFA Atlas je rezultat zajedničke aktivnosti Radne grupe Evropskog Udruženja za srčanu slabost i Evropskog Instituta za zdravlje srca, a sproveden je u saradnji sa NHFS zemalja članica ESC i uz podršku USSS. HFA Atlas pokriva 44 zemlje Evrope, Mediterana, Bliskog Istoka i bivših Sovjetskih republika, sa populacijom od preko 800 milliona stanovnika. HFA Atlas je pokazao značajne razlike u incidenciji i prevalenciji srčane insuficijencije i dostupnosti resursa za lečenje ovog oboljenja u zemljama ESC. Ovi podaci ukazuju na potrebu da se organizuje bolji i sistematski pristup prikupljanju epidemioloških podataka, kako bi se nejednakosti na vreme identifikovale i ispravile, što bi poboljšalo lečenje ovog oboljenja. Rezultati HFA Atlasa su publikovani u časopisu European Journal of Heart failure (Impakt faktor 15.534). Za više detalja, pogledati https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33634931/.

EKSPERTSKI CENTRI ZA LEČENJE SRČANE SLABOSTI ESC/HFA

Evropsko Udruženje za srčanu slabost je duže vremena ukazivalo na potrebu standardizovanog multidisciplinarnog pristupa lečenju srčane slabosti. Iz tog razloga, Bord Evropskog Udruženja za srčanu slabost je 2018. godine postavio kao jedan od strateških projekata razvoj multidisciplinarnih Ekspertskih centara za srčanu slabost ( Quality of Care Centres-QCCs). Glavni cilj QCC-ja je poboljšanje standarda lečenja srčane slabosti u skladu sa predefinisanim akreditacionim kriterijumima ESC/HFA. ESC/HFA model podrazumeva tri vrste QCC-ja: osnovni, specijalizovani i napredni. Juna 2021. godine, započela je pilot faza QCC u 10 zemalja članica ESC: Rusiji, Litvaniji, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Italiji, Rumuniji, Grčkoj, Izraelu i Egiptu. Dana 17. juna 2021., započeo je sa radom prvi QCC centar u Beogradu, potpisivanjem dokumenata od strane zvaničnih predstavnika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Projekt će dobiti na značaju uključivanjem drugih zemalja i formiranjem mreže centara koji će primeniti standardizovani multidisciplinarni pristup lečenju obog oboljenja. Kako bi se obezbedio kontinuitet i visok kvalitet ekspertize QCC centara, oni će periodično prolaziti kroz proces ponovne akreditacije na osnovu analize indikatora kvaliteta lečenja. Pročitajte više putem https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187429/.

EVROPSKI UDŽBENIK ZA SRČANU SLABOST

Subspecijalistički Udžbenici predstavljaju osnovu kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika u kardiologiji. Predhodnih godina, Evropsko Udruženje kardiologa je objavilo Udžbenike posvećene opštoj kadiologiji, lečenju akutnih kadiovaskularnih oboljenja, aritmijama i elektrofiziologiji, kadiovaskularnom imidžingu, interventoj i invazivnoj kardiologiji, preventivnoj kardiologiji, farmakoterapiji i nezi bolesnika. Evropsko Udruženje za srčanu slabost je 2021. godine formiralo Uređivački odbor Udžbenika, koji je kao autore okupio 286 najpoznatijih svetskih eksperta u ovoj oblasti, uz učešće 6 Urednika, a u planu je da sadrži 86 poglavlja sa više od 150 originalnih ilustracija i slika. Evropski Udžbenik za srčanu slabost će predstaviti najvažnije aspekte dijagnostike i lečenja ovog oboljenja, i predstavljaće skup savremenih preporuka i najznačajnijih publikacije iz ove oblasti. Rok za završetak je druga polovina 2022. godine. Elektronska forma Udžbenika će biti stalno unapređivana i osavremenjivana. Za više informacija, posetite https://www.escardio.org/Education/Textbooks.

MASTER IZ SRČANE INSUFICIJENCIJE

Lečenje bolesnika sa srčanom insuficijencijom je ograničeno na specijalizovane centre, a mali broj kardiologa ima potrebne kvalifikacije kako bi uspešno lečilo uznapredovale stadijime ovog oboljenja. U većini zemalja, bolesnike sa srčanom insuficijencijom leče lekari opšte prakse ili drugi specijalisti bez formalnog obrazovanja u ovoj oblasti kardiologije. Postoji potreba i sve veći interes za edukacionim kursevima, kongresima i sastancima posvećenim ovoj oblasti. Uz to, Kongresi o srčanoj slabosti beleže porast učesnika a kursevi posvećeni srčanoj slabosti imaju sve veći broj prijavljenih polaznika. Sa druge strane, postoji nedostatak kurseva posvećenih srčanoj slabosti, a mlađi lekari su motivisani da posvete više vremena na programe koji bi im omogućili formalnu edukaciju i akreditaciju. Iz tog razloga, Evropsko Udruženje za srčanu slabost je započelo i podržalo akreditaciju Mastera iz srčane insuficijencije, koji će omogićiti da se bolesnici sa ovim stanjem leče na standardzovan način i u skladu sa najvišim naučnim principima i normativima. Master iz srčane insuficijencije se nalazi u procesu akreditacije na na St George Univerzitetu u Londonu i Univerzitetu u Milanu. USSS je 2021 podnelo zahtev za akreditaciju Mastera iz srčane insuficijencije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i proces sertifikacije je u toku.

medlogo sanulogo ussslogo ussslogo esclogo

PARTNERI KONGRESA

Prijava za Kongres

Prijavu za Kongres CardioS 2022 možete izvršiti veoma jednostavno, pošaljite zahtev na našu e-mail adresu ili pozovite broja telefona. Nakon prijave, stići će Vam potvrda i predračun za kotizaciju sa potrebnim instrukcijama za plaćanje.

phone

+381 11 3614 738

email

info@cardios.rs

up