GLAVNE TEME KONGRESA CARDIOS 2022

I

Kao jedna od najznačajnijih medicinskih grana, kardiologija svake godine pruža nove mogućnosti za poboljšanje lečenja bolesnika, o čemu će i ove godine biti reči na Kongresu CardioS.

II

Akademske sesije Kongresa su posvećene najvažnijim problemima farmakoterapije, interventnog lečenja i hirurškog pristupa kardiološkim bolesnicima.

III

Najnovije preporuke Evropskog Udruženja kardiologa će biti razmatrane u svetlu njihove praktične i svakodnevne primene. Registrovani učesnici će dobiti prevod na srpski jezik džepne verzije ESC Preporuka za dijagnozu i lečenje srčane slabosti iz 2021.

IV

Posebno mesto će imati i sesija Najvažnije poruke iz preporuka Evropskog Udruženja kardiologa iz 2021. godine. Biće predstavljenje novine iz kardiovaskularne prevencije, bolesti srčanih zalistaka, Pejsmejkera i resinhronizacije srca i srčane insufucijencije.

V

Specijalna sesija: Ekskluzivno iz ESC Udžbenika za srčanu insuficijenciju. Pogledajte prvi odabrane delove iz vrhunskog Udžbenika Evropskog Udruženje za srčanu slabost.

SKRAĆENI PROGRAM CARDIOS 2022

PRVI DAN KONGRESA - 08.04.2022.

dan1

DRUGI DAN KONGRESA - 09.04.2022.

dan1

VRSTE SESIJA

Program CardioS-a 2022 će se odvijati u tri sale i 14 sesija, uz osam simpozijuma industrije. Dinamičnost, interaktivnost, internacionalnost i edukativni karakter su i dalje osnovne osobine CardioS-a.

SEMINAR

Izlaganja vodećih kliničkih eksperata posvećena jednoj temi, koja uključuju sopstveni audio-video materijal.

SIMPOZIJUM: OD KLINIČKE STRATEGIJE DO LEČENJA KROZ PRIKAZ SLUČAJA

Prikazi slučajeva iz iste oblasti od strane vrhunskih kardiologa, koji započinju predstavljanjem slučajeva do definisanja kliničke strategije i lečenja.

SEMINAR: KLINIČKA PREZENTACIJA KAO OSNOVA ZA KOMPLEKSAN KLINIČKI PRISTUP

Neuobičajeni i teški klinički slučajevi kao osnova diskusije panela eksperata i donošenja kliničkog rešenja.

OD OSNOVNIH POSTULATA DO KLINIČKE PRAKSE

Različiti aspekti jednog kliničkog problema, od razlike u stavovima iz preporuka do teškoća u svakodnevnoj praksi.

FOKUS SESIJA

Različiti aspekti jedne bolesti ili kliničkog sindroma.

DIJAGNOSTIČKI SEMINAR

Savremeni pogledi na kliničke aspekte najnovijih dijagnostičkih metoda u kardiologiji.

INTERAKTIVNA KLINIČKA EDUKACIJA

Interaktivna diskusija između predavača i slušalaca o značaju određenog problema ili dijagnostičke metode u kardiologiji.

BRZE KARDIOLOŠKE INFORMACIJE

Kratka izlaganja i kratka diskusija o važnim kardiološkim problemima.

SESIJA PREPORUKE EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA

Najvažnije poruke iz novih preporuka Evropskog udruženja kardiologa.

NAUČNI PROGRAM CARDIOS 2022

medlogo sanulogo ussslogo ussslogo esclogo

PARTNERI KONGRESA

Prijava za Kongres

Prijavu za Kongres CardioS 2022 možete izvršiti veoma jednostavno, pošaljite zahtev na našu e-mail adresu ili pozovite broja telefona. Nakon prijave, stići će Vam potvrda i predračun za kotizaciju sa potrebnim instrukcijama za plaćanje.

phone

+381 11 3614 738

email

info@cardios.rs

up